Galerie                               Rueb & Tiekstra

     Wat gemaakt is, mag gezien worden.

 

Over ons

 

About us

 Wie zijn wij: 

 

Who are we:

 

 

 

Saskia Rueb

 

Saskia Rueb is geboren in Kampala, Uganda en is als kind al gegrepen door de natuur om haar heen. Eenmaal in Nederland ontdekte zij op de middelbare school haar passie voor fotografie. Haar lidmaatschap van  Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) zette haar in de richting van de natuur fotografie. In de galerie zijn meerdere foto's van haar hand te zien.

Saskia Rueb was born in Kampala, Uganda and was already as a child intrigued by the nature surrounding her. Once in th Netherlands in high school she discovered her passion for photography. Its membership of the Leidse Amateur Photographers Association (LAFV) put her in the direction of nature photography. In the gallery there are several photos made by her to be seen.

 

 

 

 

Dieneke Tiekstra

 


Dieneke Tiekstra is geboren in Haarlem, Nederland. Al vroeg was haar passie om iets met haar handen te maken aanwezig. Allerlei vormen en materialen werden uitgeprobeerd. De drang om iets te maken resulteerde uiteindelijk tot het volgen van de opleiding beeldende vormgeving aan de Kunstacademie Haarlem & Leiden. In de galerie zijn diverse objecten van haar hand aanwezig.

Dieneke Tiekstra was  born in Haarlem, The Netherlands. Her passion to make somthing with her hands was from early on. All kinds of shapes and materials were tried out. The urge to make something resulted eventually in the education of sculptural design at the Art Academy Haarlem & Leiden. Several objects of her hand are present in the gallery

 

 

 

 De galerie:

 

The gallery

 

Het idee voor de  "Galerie Rueb & Tiekstra" is ontstaan na aankoop van ons huis "Shanghai" in Rijpwetering. Doordat beiden een dusdanige drang tot artistiek bezig bezitten, bleek dit te resulteren in een grote collectie objecten. Helaas was er in het woonhuis te weinig plaats om alle objecten op een mooie manier te plaatsen en uit te lichten. Om dit toch te kunnen doen is de grote schuur achter het woonhuis omgebouwd tot huidige galerie.

The idea for the "Galerie Rueb & Tiekstra" arose after the purchase of our house "Shanghai" in Rijpwetering. Because both have such an urge to be artistic, it turned out to result in a large collection of objects. Unfortunately, there was too little space in the house to place and highlight all objects in a beautiful way. In order to do this anyway, the large barn behind the house has been converted into the current gallery.

 

De collectie in de "Galerie Rueb & Tiekstra" is opgebouwd uit verschillende kunstvormen. Een groot deel bestaat uit beeldende vormgeving. Grotere en kleinere objecten van de hand van Dieneke Tiekstra. Daarnaast een collectie natuur foto's van Saskia Rueb en  van gastkunstenaar Annemieke Schröder een serie aquarellen. Van Theo van Vliet zijn aantal etsen met Japanse afbeeldingen te zien.

The collection in the "Galerie Rueb & Tiekstra" is made up of different art forms. A large part consists of sculptural design. Larger and smaller objects made by Dieneke Tiekstra. In addition, a collection of nature phtographs by Saskia Rueb and guest artist Annemieke Schroder a series of watercolors. Theo van Vliet shows a few etchings with Japanese images.

 

Door de grote hoeveelheid objecten is de tentoonstelling wisselend van karakter. Gestreefd zal worden om ieder kwartaal de samenstelling van de collectie aan te passen en vorm te geven.

Due to the great number of objects, the exhibition is changing in character. The aim will be to adjust the composition of the collection every three months

 

Het doel van onze galerie is zoveel mogelijk te tonen en mensen blij te maken met wat er door ons is gemaakt. Alles is in principe te koop, tenzij nadrukkelijk aangegeven is met "Niet te Koop".

The goal of our gallery is to show as muich as possible and to make people happy with whay has been made by us. Everything is basically for sale, unless explicity indicated with "Not for Sale".

 

Wij hopen ook op veel feedback over onze kunst. Met andere woorden kom langs en kijk, vergelijk en praat met ons over wat onze objecten bij u los maakt. Maar vooral heb veel plezier.

We also hope of a lot of feedback about our art. In other words, come along and see, compare and talk to us about what you think of our objects and moves you. But especially have a lot of fun.

 

Tot ziens in onze "Galerie Rueb & Tiekstra"

See you in our "galerie Rueb & Tiekstra"

 

 

 

 

 

Nieuws

Feed

31-05-2018, 11:00

Eindexamen Expo 2018

Dieneke Tiekstra exposeert samen met haar collega eindexamen kandidaten haar werk in de KHL te Oegstgeest , Haarlemmerstraatweg 8A. Vanaf 31mei t/m 2 juni dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur   Meer


03-02-2017

Start Exhibition Koudekerk a/d Rijn

Van 3 februari tot en met 25 februari exposeert Dieneke Tiekstra in galerie "Kunst in Huis"te Koudekerk a/d Rijn. From February 3 to February 25, Dieneke Tiekstra will be exhibiting in gallery "Art at Home"...   Meer