Galerie                               Rueb & Tiekstra

     Wat gemaakt is, mag gezien worden.

 

Wat gemaakt is, mag gezien worden.

Graag willen wij ons eerst voorstellen:

 

First we would like to introduce ourselves:

Wij zijn Saskia Rueb en Dieneke Tiekstra. 

We are Saskia Rueb and Dieneke Tiekstra

Van wie kunt u wat verwachten?

What can you expect?

 

Saskia Rueb is natuurfotograaf en laat een deel van haar fotowerk zien.

Saskia Rueb is a landscape photographer and will show part of her work.

Dieneke Tiekstra is verbonden aan de Kunstacademie Haarlem & Leiden en zij laat beeldend werk laten zien.

Dieneke Tiekstra is a sculptural designer and is connected with the Art Academy Haarlem & Leiden and will show her work.

Daarnaast is er ook werk van aantal gast kunstenaars aanwezig. 

In addition, there is work by a number of guest artists present.

 

 

 Een kleine greep uit het werk van           Dieneke Tiekstra

                A small sample of the work by                              Dieneke Tiekstra     

 

 

 

 

                                 

  

Exposities/Kunstbeurzen   

Exhibitions/ArtFairs